تبیین کده

اینجا مکانی است برای درد دل، گفتگو، تعقل و گرفتن تصمیمی درست !

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392

خدا ما را گمراه میکند...

نویسنده: محمدرضا محمدزاده   طبقه بندی: تبیین شبهات، 

سوال :
باسلام
     آیه ای در قران وجود دارد كه خدا هركس را بخواهد هدایت میكند.
    حال این سوال مطرح است كه ایا منظور از كسی كه بخواهد كسی است كه خدا بخواهد یا كسی كه خودش بخواهد خدا اورا هدایت كند.
     اگر منظور خود خداست پس تكلیف كسانی كه خدا نخواسته چه میشود. چون اگر خدا میخواست انها هم هدایت میشود.
     یا مثلا در ایه ی هركه را بخواهد دختر و هركه را بخواهد پسر میدهد.
     با تشكر

پاسخ : 
نكته در این است كه هدایت و گمراهی جنبه اجباری ندارد كه خداوند بدون مقدمه كسی را هدایت كند یا كسی را گمراه كند بلكه سرچشمه هدایت و ضلالت را اعمال خود انسان تشكیل می دهد. اعمال و كردار انسان نتایج و ثمرات و بازتاب خاصی دارد، از جمله این كه اگر عمل نیك باشد، نتیجه آن، روشن بینی و توفیق و هدایت بیشتر به سوی خدا و انجام اعمال بهتر است.
 و هدایت و ضلالت در قرآن به معنی اجبار بر انتخاب راه درست یا غلط نیست بلكه به شهادت آیات متعددی از خود قرآن «هدایت» به معنی فراهم آوردن وسائل سعادت و «اضلال» به معنی از بین بردن زمینه های مساعد است بدون این كه جنبه اجباری به خود بگیرد و این فراهم ساختن اسباب (كه نام آن را توفیق می گذاریم) یا بر هم زدن اسباب (كه نام آن را سلب توفیق می گذاریم) نتیجه اعمال خود انسان هاست كه این امور را در پی دارد، پس اگر خدا به كسانی توفیق هدایت می دهد و یا از كسانی توفیق را سلب می كند نتیجه مستقیم اعمال خود آنهاست.
اعمال خلاف و انواع گناهان آثار سوئی روی حس تشخیص و درك و دید انسان می گذارد و سلامت فكر را تدریجا از او می گیرد هر قدر در این راه فراتر رود پرده های غفلت و بی خبری بر دل و چشم و گوش او محكم تر می شود، سرانجام كارش به جائی می رسد كه چشم دارد و گوئی نمی بیند، گوش دارد و گوئی نمی شنود و دریچه روح تمام حقائق بسته می شود و این خود فرد بوده كه زمینه ضلالت را فراهم كرده است.


    
- هدایت و ضلالت بر دو قسم است:

      الف) هدایت ابتدایی؛ خداوند همه انسان ها را از طریق عقل و فطرت و پیامبران و اولیاء الهی هدایت كرده است «انا هدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفورا»؛ «ما راه را به او نمایاندیم، یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس» ((انسان، آیه 3). )
      «ربنا الله الذی اعطی كل شیء خلقه ثم هدی»؛ « گفت: پروردگار ما كسی است كه هر چیزی را آفرینشی كه در خور اوست داده و سپس آن را هدایت فرموده است» ((طه، آیه 50). )
      مردم در برابر هدایت عام الهی دو گروه می شوند «فریقا هدی و فریقا حق علیهم الضلاله»؛ «گروهی را هدایت كرده و گروهی گمراهی بر آنان ثابت شده است» ( (اعراف، آیه 30).)

      ب ) آنان كه راه هدایت را پذیرفتند و بر آن پابرجا ماندند. این گروه دارای هدایت پاداشی شدند. یعنی خداوند راه های هدایت را بیشتر بر آنها باز كرد و در راه مستقیم ثابت قدم گردانید: 
      «قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما مله ابراهیم حنیفا و ما كان من المشركین»؛ «بگو: آری، پروردگارم مرا به راه راست هدایت كرده است، دینی پایدار؛ آیین ابراهیم حق گرا و او از مشركان نبود» ( (انعام، آیه 161).)
      «و یزید الله الذین اهتدوا هدی»؛ «و كسانی كه در راه هدایت گام نهادند، خداوند بر هدایتشان می افزاید» ( (مریم، آیه 76).)
      ج ) و گروهی در برابر راه های هدایت كه در برابرشان باز بود گمراهی در پیش گرفتند. این گروه با سوء اختیار خود، هدایت را كنار زدند و به جاده ضلالت افتادند كه این ضلالت ابتدایی است. در آیه پیش گفته سوره مباركه اعراف كه فرمود: «بر گروهی گمراهی ثابت شده است» دلیل آن را چنین بیان می فرماید: «انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون»؛ «زیرا آنان شیاطین را به جای خدا دوستان و سرپرستان خود گرفته اند و می پندارند كه راه یافتگانند» .

      د ) در این صورت جاده هدایت بر اینها بسته می شود و این ضلالت كیفری الهی است:
      «یضل به كثیرا و یهدی به كثیرا و ما یضل به الا الفاسقین؛ با آن بسیاری را گمراه و بسیاری را راهنمایی می كند و جز نافرمانان و فاسقان را با آن گمراه نمی كند» ( (بقره، آیه 26).)
      یعنی تنها كسانی كه به سوء اختیار خود راه نافرمانی را در پیش بگیرند، دچار ضلالت كیفری می شوند.
      سه - نتیجه این كه هدایت و ضلالت هم منتسب به اراده الهی است و هم منتسب به اختیار انسان. خداوند با رحمت عام خود - همه موجودات را هدایت فرموده راه درست را نیز به همه انسان ها نشان داد و این هدایت ابتدایی و عام است. در برابر این هدایت عام، مردم دو گروه می شوند: گروهی با حسن اختیار خود به این هدایت عام پاسخ مثبت می دهند و هدایت ثانوی نصیب آنها می شود و در هدایت ثابت قدم تر می شوند «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» ؛ «پس اگر آنان به آ نچه شما بدان ایمان آوردید ایمان بیاورند، یقینا هدایت شده اند» ( (بقره، آیه 137).)
      یعنی كسانی كه به هدایت اولیه لبیك بگویند، یقینا هدایت ثانویه نیز نصیب آنها می شود.

      اما در مقابل گروهی در مقابل هدایت، گردن كشی كرده و با سوء اختیار خود، خود را به گمراهی و نافرمانی می اندازند كه این گروه دچار ضلالت كیفری الهی می شوند؛ یعنی هدایت الهی از آنها گرفته می شود و دچار ضلالت كیفری الهی می گردند: «و من اظلم ممن ذكر بآیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه انا جعلنا علی قلوبهم اكنه ان یفقهوه و فی آذانهم و قرا و ان تدعوهم الی الهدی فلن یهتدوا اذا ابدا»؛ «و كیست ستمكارتر از كسی كه به آیات پروردگارش پند داده شد و از آن روی برتافته [گمراهی پیشه كرد] و دستاورد پیشینه خود را فراموش كرده است و ما بر دل های آنان پوشش هایی قرار دادیم تا آن را در نیابند و در گوشهایشان سنگینی نهادیم و اگر آنها را به سوی هدایت فراخوانی، هرگز به راه هدایت نخواهند آمد» ((كهف، آیه 57). )

      بنابراین معنای اینكه خداوند برخی را هدایت می كند یا برخی را گمراه می كند، این نیست كه خداوند بدون هیچ مقدمه و قابلیتی كسی را گمراه یا هدایت كند، بلكه به این معناست كه: اگر خداوند دید، انسان هایی به هدایت عقل، فطرت و هدایت انبیا(ع) لبیك گفته و به آن عمل می كنند، راه های هدایت برتر را برای آنها باز می كند، یعنی هدایت های بعدی مرهون طی كردن اختیاری راه های هدایت قبلی است. «والذین اهتدوا زادهم هدی»؛ «كسانی كه هدایت یافتند و به راه راست حركت نمودند، خداوند بر هدایت آنها بیافزاید». (محمد، آیه 17 ؛ مریم آیه 76)

      و برعكس نیز چنین است: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» (صف، آیه 5). چون منحرف شدند و به ندای عقل و فطرت و انبیاء پاسخ مثبت ندادند، خداوند به تدریج به تناسب میزان تخلف آگاهانه و عامدانه آنان از حقیقت، درهای هدایت را به روی آنها بست.
      خداوند متعال از راه لطف و احسان، راهنماهایی برای بشریت قرار داده اند. انسان هایی كه ملاك و مدار حق و راه مستقیم هستند و آنها ما را در لحظه لحظه زندگی به سرمنزل مقصود رهنمون می شوند و ما نیز می توانیم با اختیار خود در همه شؤون زندگی شخصی و اجتماعی خود از آنها فرمانبرداری كنیم و با راهنمایی و سرپرستی آنها راه مستقیم را به سلامت - تا انتها - بپیماییم كه اگر چنین كنیم یقینا رستگار و سعادتمند می شویم و به كمال مطلوب خود می رسیم و این سر این مطلب است كه ما حداقل روزی 10 بار از خداوند متعال درخواست می كنیم «اهدنا الصراط المستقیم» زیرا ما در همه لحاظ زندگی خود نیازمندیم كه به راه راست رهنمون و هدایت شویم و این هدایت در همه شؤون اجتماعی و فردی ما جریان دارد و این مهم تنها در سایه ولایت ائمه اطهار(س) امكان پذیر است.

      دختر یاپسر 

      خداوند در قرآن كریم می فرماید : «لله ملك السموات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذكور ؛ او یزوجهم ذكرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انّه علیم قدیر». ملك آسمانها و زمین از خداست ، هر چه مى خواهد خلق مى كند، به هر كس بخواهد دختر و به هر كس بخواهد پسر مى دهد؛ و یـا هـم پسرانی مـى دهـد و هـم دخترانى ، و هر كه را بخواهد عقیم مى كند كه او دانایى توانا است. ( سوره مباركه شوری، آیات شریفه 49 و 50) این آیات شریفه به ما می گوید كه برخی اوقات حكمت خدا ایجاب می كند كه فردی تنها دختر داشته باشد، یا تنها پسر داشته باشد، یا هم دختر داشته باشد و هم پسر، یا اصلا فرزندی نداشته باشد. باید به هر چه خدا در این زمینه ( و زمینه های دیگر زندگی) برایمان تقدیر كند راضی باشیم. این است رسم بندگی.

منبع : www.porseman.org

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic