تبیین کده

اینجا مکانی است برای درد دل، گفتگو، تعقل و گرفتن تصمیمی درست !

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392

ارتباط دین وسیاست

نویسنده: محمدرضا محمدزاده   طبقه بندی: تبیین شبهات، فرهنگی - مذهبی، سیاسی - اجتماعی، 


چه ارتباطی بین دین و سیاست وجود دارد؟

دین برنامة زندگی انسان‎ها و طریق رسیدن به سعادت دو دنیا و حقیقت جهان هستی و مكان قرب الهی است. بنابراین دین علاوه بر این‎كه راه رسیدن به سعادت و خوشبختی اخروی را بیان می‎كند برای زندگی دنیوی انسان نیز برنامه دارد. دین مركب از سه جزء است: جزء اول اعتقادات قلبی و ایمان است مثل اعتقاد به رسالت، امامت، توحید، معاد و امثال این‎ها كه بیان‎كنندة ارتباط انسان با جهان و با خالق است. جزء دوم دین، احكام عملی می‎باشد یعنی دستورات الهی كه از سوی خداوند و به وسیله پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمة معصومین برای ما بیان شده است مانند واجبات و محرمات، مطهرات و نجاسات، عبادات و معاملات و بطور كلی بایدها و نبایدها. 

جزء سوم آن اخلاقیات است كه شامل تبیین فضایل و رذایل اخلاقی و شیوة دوری از رذایل و رسیدن به فضایل است. در مقابل، سیاست عبارتست از تدبیر امور كشور، یعنی اندیشه چگونگی برخورد و تعامل در همزیستی افراد جامعه با یكدیگر و با جوامع و كشورهای دیگر در ابعاد مختلف، از جمله امنیّت، رفاه، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، نگهداری و نگهبانی از مرزها، چگونگی بهره‎برداری از منابع طبیعی كشور و امثال این امور كه در خصوص چگونگی زندگانی جمعی مردم یك كشور است.
پس از شناخت دین وسیاست باید گفت كه چون دین در برگیرندة تمام ابعاد زندگی انسان است، شامل سیاست نیز می‎گردد به عبارت دیگر دین اسلام برای چگونگی اداره حكومت، برنامه دارد و از این جنبة زندگی انسان‎ها غافل نمانده است و این‎كه جلوه‎های بارز دخالت دین در عرصة سیاست و اجتماع را می‎توان در احكام زیر به عینه مشاهده كرد: 


1. احكام مربوط به جهاد و نیروهای نظامی، جنگ با دشمن خارجی و یا دفاع در برابر آن‎ها، تقسیم غنایم جنگی، چگونگی برخورد با اسرای جنگی و گرفتن جزیه از كفار غیر حربی و... . 
2. احكام مربوط به امر به معروف و نهی از منكر و شرایط آن. 
3. احكام مربوط به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و ارث. 
4. احكام مربوط به خمس و زكات و موارد مصرف آن‎ها. 
5. احكام مربوط به معاملات و چگونگی انجام تجارت. 

نظریة دیگری معتقد است كه دین از سیاست جداست و این‎ دو ربطی به یكدیگر ندارد. دین مأمور به تأمین سعادت اخروی افراد است و سیاست مأمور به تأمین سعادت دنیوی افراد. جلوة دین در زندگی دنیوی انسان تنها محدود به احكام فردی است. 
یكی از ادله‎ای كه اتهام سكولارسیم «جدایی دین از سیاست» را نه تنها از اسلام، بلكه از ادیان و پیامبران آسمانی رفع می‎كند، برقراری عدالت اجتماعی به عنوان هدف بعثت پیامبران در قرآن مجید است.

استاد شهید مرتضی مطهری در پاسخ به یكی از نویسندگان غرب‎زده كه معتقد است دین با زندگی مردم سر و كار ندارد می‎نویسد: «مگر قرآن هدف انبیاء و مرسلین را بیان نكرده است؟‌ مگر قرآن در كمال صراحت نمی‎گوید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ما همة پیغمبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‎ها كتاب و مقیاس فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام كنند.قرآن عدالت اجتماعی را به عنوان یك هدف اصلی برای همة انبیاء ذكر می‎كند
متفكر شهید (استاد مطهری)، دین اسلام را یگانه دینی می‎داند كه در میان ادیان و مذاهب مختلف در شؤون زندگی مردم مداخله كرده است و رابطة تنگاتنگ با مقولة حكومت و سیاست دارد و نسبت این دو را نسبت «روح و بدن» و «مغز و پوست» وصف می‎كند. «نسبت این دو با هم نسبت «روح و بدن» است، این روح و بدن، این مغز و پوست باید به یكدیگر بپیوندند. فلسفة پوست حفظ مغز است. اگر این پوست از مغز جدا باشد، البتّه مغز گزند می‎بیند و پوسته خاصیتی ندارد. باید سوخته و ریخته شود».

حضرت امام (ره) نیز در سراسر كتاب‎ها، نامه‎ها و سخنرانی‎های خود بر رابطة تنگاتنگ دین و سیاست و تشكیل حكومت تأكید دارند: «كتاب‎های قطوری كه از دیر زمان در زمینه‎های مختلف حقوقی تدوین شده، از احكام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملت‎ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین‎الملل عمومی و خصوصی، شمه‌ای از احكام نظامات اسلام است.»
ایشان در مقام ارائه دلیل بر لزوم دخالت دین در حوزة سیاست و تشكیل حكومت، پس از بیان لزوم وجود مؤسسات اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات دین اسلام، به سنت و رویه حضرت رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ تمسك می‎كنند: «سنت و رویة پیغمبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ دلیل بر لزوم تشكیل حكومت است زیرا اولاً خود تشكیل حكومت داد... ثانیاً برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاكم كرده است... بدیهی است ضرورت اجرای احكام كه تشكیل حكومت رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز ادامه دارد. 

طبق آیه شریفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است... این حرف كه قوانین اسلام تعطیل‎پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مكانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است بنابراین چون اجرای احكام پس از رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ تا ابد ضرورت دارد، تشكیل حكومت و برقراری دستگاه اجراء و اداره ضرورت می‎یابد.»
امام در ادامه، رویّه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب را دلیل دیگر لزوم تشكیل حكومت می‎دانند و سپس از ماهیت و كیفیت قوانین اسلام به عنوان چهارمین دلیل لزوم تشكیل حكومت از سوی دین و شریعت نام می‎برند: «ماهیت و كیفیت این قوانین می‎رساند كه برای تكوین یك دولت و برای ادارة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است. یعنی اولاً احكام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است كه یك نظام كلی اجتماعی را می‎رساند... ثانیاً با دقّت در ماهیت و كیفیت احكام شرعی در می‎یابیم كه اجرای آن‎ها و عمل به آن‎ها مستلزم تشكیل حكومت است و بدون تأسیس یك دستگاه عظیم و پهناورِ اجرا و اداره، نمی‎توان به وظیفة اجرای احكام الهی عمل كرد.»

ایشان در پایان، بعضی از احكامی را كه عمل بدان‎ها بدون وجود یك دستگاه عریض و طویل اجرایی به نام دولت و حكومت، ممكن نیست را ذكر می‎كنند: «1. احكام مالی: مالیات‎هایی كه اسلام مقرر داشته (مانند خمس، زكات، و جزیه)‌و طرح بودجه‎ای كه ریخته نشان می‎دهد تنها برای سدرمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلكه برای تشكیل حكومت و تأمین مخارج ضروری یك دولت بزرگ است... 2. احكام دفاع ملی: از طرف دیگر احكامی كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكیل حكومت دلالت دارد (مانند آیة 60 سورة انفال: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ) 3. احكام احقاق حقوقی و احكام جزایی: بسیاری از احكام، از قبیل دیات كه باید گرفته شود و به صاحبانش داده شود یا حدود و قصاصی كه باید با نظر حاكم اسلامی اجرا شود، بدون برقراری یك تشكیلات حكومتی تحقق نمی‎یابد...»
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 

1. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت‎الله جوادی آملی، مركز نشر اِسراء، چاپ اول،‌ پائیز 1378، به خصوص صفحات 80 ـ 73. 
2. ولایت فقیه، آیت‎الله یوسف صانعی، بنیاد قرآن، تابستان 64، صفحه 74 ـ 15. 
3. مبانی حكومت اسلامی، حسین جوان آراسته، مركز انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول: 1379، صفحات 96 ـ 43. 
4. مبانی اندیشه سیاسی اسلام، عباسعلی عمید زنجانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، صفحات 67 ـ 43.

منبع : www.andisheqom.com

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic